VATTENAVSKILJARE

Vattenavskiljaren används för fiskpumpning från trål alternativt not samt lossning av fisk.

Vi tillverkar både vattenavskiljare för bruk ombord på fiskebåtar samt landbaserade vattenavskiljare för lossning till fabrik eller lastbil.

Vi har genom många års erfarenhet utvecklat en hållbar och effektiv konstruktion. Vår vattenavskiljare separerar vattnen ifrån fisken mycket effektivt samtidigt som fisken hanteras så skonsamt som möjligt.

Vattenavskiljaren tillverkas i saltvattensbeständigt aluminium med galler i rostfritt 316. Varje vattenavskiljare är kundanpassad till önskad pumpkapacitet och efter existerande utrymme.