produkter / TILLBEHÖR

klÄmmor/SVIVEL

Vi tillverkar och utvecklar utrustning för fiskpumpning.
För prisförfrågningar och mer information maila oss på info@onnereds.se.

SvIVEL

Sviveln används för att räta ut knutar/vridningar på fiskpumpslangen. Våran egenutvecklade svivel tillverkas i syrafast rostfritt i 6"-20".
Genom år av finjusteringar och förbättringar har vi fått fram en svivel som funkar oavsett vilket fiske du är på (inklusive tobis).

gummiklämma

Gummiklämman används för pumpning av fisk ombord och vid lossning med vakuumsystem. Den är tillverkad av gummi och syrafast rostfritt för att skapa en tät sammankoppling. Gummiklämman är en egen konstruktion och levereras med snabbkoppling alternativt skruvkoppling om så önskas. Klamman tillverkas i 10"-20" (Alu16"-20"). De finns även möjlighet att få klämman med låsbart hantag om så önskas.

slangstos

Våran egenutvecklade slangstos används för sammankoppling av pumpsystemet. Den är tillverkad i saltvattensbeständigt aluminium. Vi tagit fram en robust stosdesign som håller för påfrestningarna och inte viker sig. Stosen tillverkas i 10”-20”.

slangklämma

Slangklämman används för att fästa slangen på en slangstos. Med hjälp av dess bredd behövs det endast en klämma. Tillverkas i rostfritt syrafast material alternativt saltvattenbetändigt aluminium som så önskas. Klämman tillverkas i 10" och upp till 20". För storlekarna 18"-20" levereras den med dubbla skruvkopplingar.

alu skruvklämma

Skruvklämman används för pumpning av fisk från trål alternativt not. Den är tillverkad i saltvattenbeständig aluminium. Klämmans skruvkoppling har ett påbyggt skydd som minskar risken för att kopplingen skadas. Klämman tillverkas i 10” och upp till 20”. Tillverkas även som gummiklämma efter förfrågan.

alu kopplingsklämma

Kopplingsklämman används för sammankoppling av pumpsystemet. Kopplingsklämman levereras med låsbart handtag och tillverkas i saltvattenbeständigt aluminium. Klämman tillverkas i 10" och upp till 20".

alu övergångsklämma

Används för sammankoppling av olika dimensioner av slang stosar. Tillverkas i saltvattens-beständigt aluminium och levereras med låsbart handtag. Klämman tillverkas för sammankoppling av storlekar mellan 10"-20", med 4" som störst skillnad .

Räcke BÖJ

Används för att pumpa fisk ombord och vid lossning med vakuumsystem. Vi tillverkar böjar efter önskemål, standardvarianten är 60 grader med öra för att hängas i kran över räcket.

ÖverGÅNGAR

Används för att undvika skarpa övergångar. Tillverkars i saltvattenbeständigt aluminium. Övergången tillverkas för sammankoppling av storlekar mellan 10"-20", med 4" som störst skillnad .

kassering

Används för sammankoppling av fiskpump och trål. Tillverkas i saltvattensbeständigt alumin- ium. Klämman har ett speciallås för att inte fastna i nät. Klämman tillverkas i 20”. Kan även tillverkas efter önskemål.