Motorex

DIESEL IMPROVER

DIESEL IMPROVER renar hela bränslesystemet samt förbättrar korrosionsskyddet. Har ökad smörjande effekt för diesel. Cetane booster förbättrar förbränningen samt gör kallstart lättare.
Finns i större storlekar.

POWER BRAKE CLEAN SPRAY

Rengör och avfettar alla broms- och kopplingsdelar utan att lämna rester. Löser effektivt upp och avlägsnar olja och fett. Angriper ej lack, plast eller gummi.

COPPER SPRAY

Mångsidigt smörjmedel av kopparbas. Perfekt för att förhindra att mekaniska delar som utsätts höga temperaturer att fastnar som avgassystem, skruvar, bromsbelägg, värmeväxlare. Spraya selektivt på delarna före montering. Effektiv mot oxidation och korrosion. Extremt temperaturstabil samt ger en perfekt vidhäftning. Droppsäker och saltvattenavstötande. Användingsområde: -40 °C till +1200 °C (-40 °F/+2192 °F).

JOKER 440 SYNTHETIC SPRAY

Oumbärlig för industri, verkstad, garage och hushåll. Rengör och ger ett varaktigt skydd mot korrosion. Lämplig på metall och plast. Smörjer alla rörliga delar samt stoppar gnissel. Tränger genom vatten samt är dielektisk.

ACCU PROTECT SPRAY

Skyddsmedel för batterikontakter, batteriklämmor, elektriska kontakter, motorkontakter etc. Förhindrar elektriskt motstånd samt att spänningen sjunker mellan anslutningar. Motverkar korrosion från batterisyra och fukt.

EASY CUT SPRAY

Borr- och skärolja för höglegerat stål och aluminimum. För gängning, sågning, borrning, svarvning, fräsning och stansning. Optimala kyl- och smörjegenskaper. Ej blandbar med vatten. Spraybar dosering.