AQUACULTURE

Vi utvecklar och tillverkar vakuumsystem för transport av levande fisk.

Effektivitet och Kvalitet

Önnereds Svets 3-tanks vakuumsystem är framtaget för att kombinera en mycket god kapacitet med skonsam fiskhantering. Genom att skapa ett konstant lugnt flöde så är fisken i systemet under så kort tid som möjligt samtidigt som den inte utsätts för onödig påverkan av för kraftiga flödeshastigheter.
Genom denna optimering och fullt utnyttjande av rörens volym kan en effektiv och skonsam pumpning utföras vilket våra kunder uppskattar när stora mängder fisk ska transporteras i deras anläggningar varje år.

Anpassad FlÖDESHASTIGHET

Olika fiskar kräver olika hastigheter på flödet när fisken transporteras.  Önnereds Svets system kommer därför som standard med frekvensstyrning där du kan ställa ett flöde anpassad för just den fisken du ska transportera.

PROJEKTERING och Support

Önnereds Svets är med dig under hela projektet. Ifrån ide stadie och 3-D ritning av systemen till uppbyggnad, drifttagning och efterföljande support så att du kan känna dig trygg.
Genom VPN och andra IT-program kan vi justera och hjälpa dig med projektering och support ifrån distans, var du än i världen befinner dig.

Kontakta oss gärna för mer information på info@onnereds.se.